Leave Your Message
01

درب های PLA زیست تخریب پذیر

11-03-2024
MOQ: 5000 عدد درب PLA زیست تخریب پذیر سازگار با محیط زیست به طور جداگانه فروخته می شود. درب لیوان های PLA کمپوست پذیر قابل تنظیم روی فنجان های 9، 12، 16، 20 و 24 اونسی قرار می گیرد. پلاستیک زیستی PLA ساخته شده از مواد خام تجدید پذیر: درب های GtmSmart از پلاستیک زیستی PLA ساخته شده اند. این بر اساس نشاسته ذرت، تجزیه پذیر و بدون BPA و نفت است. فقط از گیاهان ذرت برای تولید استفاده می شود. PLA Lids نمایش نمونه
نمایش جزئیات